Jaki zakres obowiązków ma firma przeprowadzkowa?

Jaki zakres obowiązków ma firma przeprowadzkowa? Firma przeprowadzkowa podobnie jak jej klienci, ma prawa i obowiązki. W Polsce działają profesjonalne firmy oferujące usługi i wykonujące działalność gospodarczą polegającą na transporcie towarów. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest uzyskanie stosownego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Firma przeprowadzkowa zapewnia relokację towarów (np. mebli, sprzętu) pracując zgodnie z określonymi standardami, co podkreśla wiarygodności firmy i poziom jakości pracy.

Jaki zakres obowiązków ma firma przeprowadzkowa?

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy prowadzącego firmę przeprowadzkową jest ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia mienia klienta tzn. OCP od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Zapewnia ono klientom szansę na otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela w sytuacji wystąpienia szkody. Firma przeprowadzkowa ma obowiązek zawarcia z klientem umowy dotyczącej ustanowienia, zmiany lub wygaśnięcia praw i obowiązków o charakterze cywilnym. Warunki umowy nie mogą być sprzeczne z polskim ustawodawstwem. Zawiera ona dane dotyczące obu stron oraz jej przedmiotu, czyli przeprowadzki mieszkania, domy czy biura. Ponadto znajdzie się na niej data wykonania usługi, adresy, pod którym będą wykonywane czynności oraz kary, jakie mogą obciążyć firmę w przypadku nieprawidłowego wywiązania się z umowy. Wszystkie sprawy regulowane są przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Podsumowując należy stwierdzić, że obowiązkiem firmy jest:

 • Zapewnienie klientowi należytą staranność i odpowiedni poziom usług.
 • Udzielenie pełnej i rzetelnej informacji o działalności firmy, usługach i warunkach firmy.
 • Zawarcie umowę z klientem.

Zgodnie z warunkami umowy, firma zapewnia pełen zakres usług w zakresie organizacji i wykonania przeprowadzki mieszkania, biura, itp.

Zadanie, jakie stoją przed firmą przeprowadzkową

Firma przeprowadzkowa oferuje przyjazd pracownika we wskazane miejsce w celu oceny przeprowadzki, koordynacja czasu pracy. Pozwoli to na kolejny krok, czyli oszacowanie kosztu przeprowadzki.

Podpisując umowę z klientem firma wykona:

 • Demontaż mebli
 • Pakowanie mebli i rzeczy osobistych
 • Odłączanie / podłączanie sprzętu domowego i biurowego
 • Obowiązkowe oznakowanie pudeł wraz ze szczegółowym spisem zawartości
 • Prace załadunkowe
 • Transport specjalistycznymi pojazdami
 • Rozładunek i przetransportowanie na odpowiednie piętra
 • Rozpakowywanie i montaż mebli
 • Ustawienie mebli pod nowym adresem zgodnie z wytycznymi klienta
 • Usuwanie śmieci powstałych w trakcie pracy.

Jak pracuje profesjonalna firma przeprowadzkowa?

Rozwijając swoją działalność firma przeprowadzkowa wprowadza do swojej oferty taką usługę jak magazynowanie i utylizowanie. Zaplecze magazynowe, w którym przechowywane jest mienie klientów podlega stałemu monitorowaniu. Przedsiębiorca dostosowuje infrastrukturę magazynu, dbając o odpowiednią temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniach.Takie działanie efektywniej chroni magazynowany towar. Usługa utylizacji jest bardzo wygodna, ponieważ pozwala klientowi na usunięcie elektrośmieci oraz mebli, z których nie będzie już korzystał. Pozwoli to uniknąć przykrych konsekwencji pozostawienia takich rzeczy w miejscu do tego nieuprawnionym. Firma przeprowadzkowa dysponuje odpowiednimi środkami transportu

Firma przeprowadzkowa ma prawo:

 • Bezpłatny dostęp do nieruchomości określonej w umowie.
 • Samodzielnie określ liczbę i rodzaj opakowań, liczbę pracowników w zespole.
 • Jeśli klient sam zapakuje swoje rzeczy osobiste, firma z góry dostarczy materiał opakowaniowy, ale klient jest odpowiedzialny za pudełka oznaczone, jako zapakowane przez klienta.
 • Jeśli termin przeprowadzki zostanie przesunięty lub odwołany w nieokreślonym terminie, może naliczyć karę.

Obowiązek firmy przeprowadzkowej odnośnie wykonania usługi:

 • Zapewnienie przybycia pracowników w wyznaczonym czasie.
 • Zapewnienie dostawy wszystkich niezbędnych materiałów do pracy – kartony, folie, taśmy.
 • Podczas ładowania rzeczy do samochodu kontrolowanie, czy każda pozycja na liście przewozowym jest zgodna z faktycznie przenoszoną własnością.
 • Podpisanie faktury.
 • Dostarczenie kopii faktury, listu przewozowego do klienta.
 • Po rozpakowaniu, po zakończeniu wszystkich prac, sprawdzenie z klientem cały majątek pod kątem uszkodzeń i jeśli wystąpią, odnotowanie w protokole odbioru wykonanych prac.

Podsumowanie

Odpowiedzialnością firmy przeprowadzkowej jest transport mienia klienta ze starego adresu na nowy. Obejmuje to pakowanie i sortowanie wszystkich rzeczy w celu stworzenia logicznej kolejności załadunku. Pracownicy tworzą również oznaczenia, dzięki czemu łatwo jest śledzić wszystkie swoje rzeczy. Ładowacze ładują spakowane rzeczy na ciężarówkę.

Firma jest również odpowiedzialna za zapewnienie, że meble, sprzęt, urządzenia, rzeczy osobiste dotrą do miejsca przeznaczenia bezpiecznie i na czas. Podczas transportu osoby przeprowadzające się będą musiały pozostać w kontakcie, aby klient był świadomy statusu przeprowadzki. Ponadto muszą upewnić się, że podpisały odpowiednie dokumenty dotyczące przeprowadzki. Po przybyciu na miejsce pracownicy używają specjalnego sprzętu, takiego jak rampy lub wózki, do rozładunku mienia klienta. Jak widać, zakres obowiązków firmy przeprowadzkowej jest znacznie szerszy niż zwykły przepływ towarów.